PHU TECHMAR
SERWIS IT 24h
tel.606693674

Sonda

Jakiej dystrybucji linuxa u?ywasz ?

Wyniki
KurJerzy.pl - kurierzy UPS, OPEK i DHL
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

PHU Techmar

O Firmie

Macie Pa?stwo problem ze sprz?tem komputerowym? Wymaga modernizacji? Komputer czy drukarka uleg?y awarii? A mo?e chcieliby Pa?stwo zakupi? nowy komputer, drukark?, skaner, urz?dzenie wielofunkcyjne itp., przeprowadzi? audyt legalno?ci oprogramowania? Macie problem z P?atnikiem, systemem finansowo-ksi?gowym lub innym oprogramowaniem? Potrzebujecie podpisu elektronicznego? Jeste?cie zmuszeni odzyska? utracone dane czy rozwi?za? problem nie dzia?aj?cego internetu? Chcieliby Pa?stwo zbudowa? lub zmodernizowa? sie?, zakupi? i zainstalowa? nowy serwer lub przebudowa? stary?


Wystarczy zadzwoni? do firmy

PHU Techmar, ktra ?wiadczy r?norodne us?ugi informatyczne

dla firm oraz klientw indywidualnych.


Firmom jeste?my w stanie zaoferowa? kompleksow? obs?ug? informatyczn? w ramach pojedynczego zlecenia lub sta?ej umowy. Jeste?my otwarci na rozwi?zywanie Pa?stwa r?nych problemw z bran?y IT. Ka?dego klienta traktujemy indywidualnie dostosowuj?c si? do jego wymaga?. Specjalizujemy si? w projektowaniu i wdra?aniu rozwi?za? IT dla firm oraz sprzeda?y i naprawie sprz?tu komputerowego.

Zajmujemy si? dystrybucj?, instalacj? i konfiguracj? central telefonicznych, bramofonw oraz domofonw firmy Slican.Aktualno?ci ze ?wiata IT

Design by Yagendoo.com & Template by simsalaring.eu