PHU TECHMAR
SERWIS IT 24h
tel.606693674

Sonda

Jakiej dystrybucji linuxa u?ywasz ?

Wyniki
KurJerzy.pl - kurierzy UPS, OPEK i DHL
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Centrale telefoniczne

Nasza Firma zajmuje si? dystrybucj?, instalacj? i konfiguracj? central telefonicznych firmy Slican. Posiadamy certyfikat.


Polecamy:


Slican MAC-6400

MAC-6400

Serwer telekomunikacyjny MAC-6400 jest wysokiej klasy rozwi?zaniem przeznaczonym dla du?ych przedsi?biorstw i instytucji, wymagaj?cych obs?ugi kilkuset u?ytkownikw sieci telekomunikacyjnej. Teraz dost?pny rwnie? w wykonaniu jednop?kowym o pojemno?ci do 160 portw (MAC-6400.EU-0SH) z w?asnym zasilaniem buforowym.

Elastyczne mo?liwo?ci konfiguracyjne sprawiaj?, ?e MAC-6400 jest produktem, ktry sprawdzi si? zarwno dla grupy 100 abonentw, jak i dla firm, ktre wymagaj? obs?ugi 640 abonentw wewn?trznych. Serwer oparty jest o jednorodn? i kompletn? platform? IT - znan? ju? z systemw CCT-1668. Obs?uguje wszystkie rodzaje ??czy oraz oferuje dowolno?? w stosowaniu kart wyposa?e? niezale?nie od konfiguracji. MAC-6400zintegrowan? bramk? VoIP oraz wbudowane bramki GSM. zapewnia u?ytkownikom niezawodn? komunikacj? g?osow? w oparciu o najnowsze technologie telekomunikacyjne.

Slican CCT-1668.S

Serwer telekomunikacyjny o pojemno?ci do 150 abonentw, przeznaczonych dla biur i ma?ych firm. Wsp?pracuje zarwno z cyfrow? sieci? ISDN (BRA) jak rwnie? ze standardowymi analogowymi liniami miejskimi. Wbudowany system nagrywania rozmw Embedded Recordingkarty VoIP (kodeki G.711, G.729, GSM) otwieraj? nowe mo?liwo?ci jakie niesie ze sob? dost?p do rozwi?za? sieciowych m.in. budow? rozleg?ej i taniej sieci wewn?trznej. Karty GSM wbudowane bezpo?rednio w centrali podnosz? jako?? po??cze? do sieci telefonii komrkowej, pozwalaj? ponadto na wysy?anie informacji SMS o pracy centrali. Modu?owa budowa centrali oraz zastosowanie kart VoIP i GSMpozwalaj? na realizacj? r?norodnych i elastycznych konfiguracji. pozwala nagrywa? do 12 rozmw jednocze?nie. Czas trwania nagra? zale?y tylko od pojemno?ci zastosowanej pami?ci CompactFlash.CCT-1668.S

Slican CCT-1668.L

CCT-1668.L

Serwer telekomunikacyjny o pojemno?ci do 206 abonentw, przeznaczonych dla ma?ych i ?rednich firm. Wsp?pracuje zarwno z cyfrow? sieci? ISDN (BRA) jak rwnie? ze standardowymi analogowymi liniami miejskimi. Wbudowany system nagrywania rozmw Embedded RecordingWewn?trzne karty VoIP (kodeki G.711, G.729, GSM) otwieraj? nowe mo?liwo?ci jakie niesie ze sob? dost?p do rozwi?za? sieciowych m.in. budow? rozleg?ej i taniej sieci wewn?trznej. Karty GSM wbudowane bezpo?rednio w centrali podnosz? jako?? po??cze? do sieci telefonii komrkowej, pozwalaj? ponadto na wysy?anie informacji SMS o pracy centrali. Szczeglny nacisk po?o?ono na mechanizm umo?liwiaj?cy redukcj? kosztw po??cze?, za? modu?owa budowa centrali pozwala na realizacj? bardzo r?nych, elastycznych konfiguracji. pozwala nagrywa? do 12 rozmw jednocze?nie. Czas trwania nagra? zale?y tylko od pojemno?ci zastosowanej pami?ci CompactFlash.

Slican CCT-1668.EU

Nale?y do rodziny cyfrowych, nowoczesnych serwerw telekomunikacyjnych o pojemno?ci do 206 abonentw, przeznaczonych dla ma?ych i ?rednich firm. Wsp?pracuje zarwno z cyfrow? sieci? ISDN (BRA , PRA) jak rwnie? ze standardowymi analogowymi liniami miejskimi. Wbudowany system nagrywania rozmw Embedded Recording pozwala nagrywa? do 12 rozmw jednocze?nie. Czas trwania nagra? zale?y tylko od pojemno?ci zastosowanej pami?ci CompactFlash. Wewn?trzne karty VoIP (kodeki G.711, G.729, GSM) otwieraj? nowe mo?liwo?ci jakie niesie ze sob? dost?p do rozwi?za? sieciowych m.in. budow? rozleg?ej i taniej sieci wewn?trznej. Karty GSM wbudowane bezpo?rednio w centrali podnosz? jako?? po??cze? do sieci telefonii komrkowej, pozwalaj? ponadto na wysy?anie informacji SMS o pracy centrali. Dzi?ki obudowie Rack19" mo?e by? montowany w klasycznych szafach 19".CCT-1668.EU

Slican CXS-0424.WM

CXS-0424.WM

Najmniejszy serwer telekomunikacyjny Slican oferuj?cy dost?p do wszystkich drg komunikacji, po to by zapewni? tani? i wysokiej jako?ci ??czno??. CXS-0424 jest rozwi?zaniem dla firm i biur, ktre wybieraj?c jedno urz?dzenie korzystaj? zarwno z wbudowanych bramek VoIP i GSM, rozbudowanego systemu zapowiedzi INVENIO oraz mo?liwo?ci nagrywania rozmw - funkcji wcze?niej dost?pnych tylko w du?ych systemach lub wymagaj?cych instalacji kilku osobnych urz?dze?. Wersja do monta?u na?ciennego

Slican CXS-0424.2U

Najmniejszy serwer telekomunikacyjny Slican oferuj?cy dost?p do wszystkich drg komunikacji, po to by zapewni? tani? i wysokiej jako?ci ??czno??. CXS-0424 jest rozwi?zaniem dla firm i biur, ktre wybieraj?c jedno urz?dzenie korzystaj? zarwno z wbudowanych bramek VoIP i GSM, rozbudowanego systemu zapowiedzi INVENIO oraz mo?liwo?ci nagrywania rozmw - funkcji wcze?niej dost?pnych tylko w du?ych systemach lub wymagaj?cych instalacji kilku osobnych urz?dze?. Wersja do 19'' zabudowy RACK.


CXS-04224.2U

Slican ITS-0206

ITS-0206

Je?li potrzebujesz tanich internetowych rozwi?za? telekomunikacyjnych - mamy rozwi?zanie dla Ciebie. Ma?a centralka klasy IP to pomost mi?dzy tradycyjn? telefoni? a telefoni? internetow?. Wystarczy dost?p do sieci. Analogowe linie miejskie (FXO) i porty IP (IPO), abonenci wewn?trzni (FXS) i abonenci IP (IPS), wsp?praca z telefonami VoIP SIP, aplikacjami softphone oraz telefonami i faxami analogowymi oraz bramofonami to standardowe funkcje i wyposa?enia centralki ITS-0206
?atwa instalacja, intuicyjna obs?uga, dost?p on-line do panelu programowania i zarz?dzania oraz niewielkie rozmiary to atuty, ktrych nie znajdziesz u innych.


Slican ITS-0286

Je?li potrzebujesz tanich internetowych rozwi?za? telekomunikacyjnych - mamy rozwi?zanie dla Ciebie. Ma?a centralka klasy IP to pomost mi?dzy tradycyjn? telefoni? a telefoni? internetow?. Wystarczy dost?p do sieci. Analogowe linie miejskie (FXO) i ??cza IP (IPO), abonenci wewn?trzni (FXS) i abonenci IP (IPS), wsp?praca z telefonami VoIP SIP, aplikacjami softphone oraz telefonami i faxami analogowymi oraz bramofonami to standardowe funkcje i wyposa?enia centralki ITS-0286
?atwa instalacja, intuicyjna obs?uga, dost?p on-line do panelu programowania i zarz?dzania oraz niewielkie rozmiary to atuty, ktrych nie znajdziesz u innych.ITS-0286

Slican PMS-08

PMS-08

Niewielka centralka telefoniczna, wygodna i ?atwa w obs?udze. Mo?na do niej pod??czy? zwyk?e telefony oraz dwa bramofony. Ma?e wymiary, atrakcyjna cena, ?atwa instalacja i r?norodno?? funkcji kwalifikuj? t? central? do obs?ugi warsztatu, ma?ego biura i firmy, domku jednorodzinnego a nawet mieszkania.

Aktualno?ci ze ?wiata IT

Design by Yagendoo.com & Template by simsalaring.eu