PHU TECHMAR
SERWIS IT 24h
tel.606693674

Sonda

Jakiej dystrybucji linuxa u?ywasz ?

Wyniki
KurJerzy.pl - kurierzy UPS, OPEK i DHL
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Domofony, Bramofony

Nasz firma zajmuje si? dystrybucj?, instalacj? oraz konfiguracj? bramofonw i domofonw firmy Slican.

Posiadamy odpowiedni certyfikat firmy Slican.


Polecamy:


Slican BRV


Funkcjonalne i wygodne bramofony wsp?pracuj?ce z dowoln? central? Slican na przyk?ad MAC-6400 lub CCT-1668. Estetyczna jedno- lub dwuprzyciskowa obudowa w kolorze grafitowym dost?pna jest w wersji zarwno natynkowej jak i podtynkowej.

Slican SKD

Bramofon centralowy Slican SKD to system mo?liwo?ci? wybrania numeru abonenta centrali telefonicznej i dost?pem za pomoc? koduPIN lub kart RFID, z czytnikiem wewn?trz obudowy. Wsp?pracuje z dowoln? central? telefoniczn? lub serwerem telekomunikacyjnym Slican na przyk?ad MAC-6400 lub CCT-1668. System SKD poszerza funkcjonalno?? centrali oraz dodatkowo oferuje lepsz? kontrol? dost?pu do, np. pomieszcze? biurowych. Kaseta bramofonowa kompletna z klawiatur? numeryczn? dost?pna jest w wykonaniu podtynkowym (SKD.RF-KN12P-graph) jak i natynkowym (SKD.RF-KN12N-graph.al)
BRAMOTEL CBRA1


Nowoczesne urz?dzenie elektroniczne pozwalaj?ce po??czy? klasyczn? instalacj? domofonow? z posiadan? lini? telefoniczn?, umo?liwia ??czno?? z kaset? domofonu lub bramofonu przy pomocy standardowych aparatw telefonicznych. Rozwi?zanie to daje szereg nowych mo?liwo?ci u?ytkowych w porwnaniu do zwyk?ego bramo- lub domofonu.


Cyfrowy System Domofonowy HAS-3000


Nowoczesne, eleganckie i niezawodne rozwi?zanie dla budownictwa wielorodzinnego (jedna kaseta obs?uguje jedn? klatk? schodow?) oraz dla firm i biurowcw. Posiada czytelny, kontrastowy wy?wietlacz LED oraz niezawodn? i trwa?? klawiatur? dotykow? zapewniaj?c? precyzyjny, potwierdzony sygna?em akustycznym wybr klawiszy.

Dzi?ki pod?wietlanym przyciskom z kasety mo?na korzysta? w ca?kowitych ciemno?ciach. W odr?nieniu od klasycznej analogowej instalacji domofonowej, wykorzystuje prost? i przejrzyst? instalacj? dwu przewodow? zarwno w pionie jak do po??czenia unifonw.

W sk?ad systemu wchodz?:

  • kaseta stalowa HAS3000-KD12P o wymiarach 176 mm x 212 mm x 34 mm, z pod?wietlanym okienkiem informacyjnym

  • do 255 unifonw serii HAS255

  • transformator zasilania pr?dem zmiennym ~230V / 12Vac

  • opcjonalny dodatkowy przycisk (otwieranie drzwi przez recepcjonist? lub dozorc?)

Cyfrowy System Domofonowy HAS-3032

Nowoczesne, eleganckie i niezawodne rozwi?zanie przeznaczone g?wnie dla budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego), ale tak?e firm i biurowcw.
Ka?d? klatk? schodow? obs?uguje jedna kaseta. W przypadku wielu kaset (wej??) mo?na kasety po??czy? ze sob?. Konfiguracja taka pozwala na obs?ug? du?ego budynku z wieloma wej?ciami z jednego miejsca (portiernia), jak rwnie? po??czenie si? np. z kasety g?wnej do lokalu w konkretnym bloku (jednym z wielu) i klatce.

W sk?ad systemu wchodz?:

  • kasety stalowe HAS3032-KD12P (176 mm x 212 mm x 34 mm), z pod?wietlanym okienkiem informacyjnym

  • do 500 unifonw serii HAS255

  • transformator zasilania pr?dem zmiennym ~230V / 12Vac (dla ka?dej kasety)

  • opcjonalny dodatkowy przycisk (otwieranie drzwi przez recepcjonist? lub dozorc?)Unifony cyfrowe US- P2L-HAS255


Dwu przyciskowy unifon cyfrowy Slican US-P2L-HAS255 przeznaczony jest do wsp?pracy z 2-przewodow? instalacj? domofonow?. Rekomendujemy do wsp?pracy z systemem Slican HAS-3000 i Slican HAS-3032. W trakcie rozmowy mo?na otworzy? drzwi (klawisz z "kluczykiem") lub bram? (drugim klawiszem). Unifony przystosowane s? do monta?u na?ciennego.

Aktualno?ci ze ?wiata IT

Design by Yagendoo.com & Template by simsalaring.eu