PHU TECHMAR
SERWIS IT 24h
tel.606693674

Sonda

Jakiej dystrybucji linuxa u?ywasz ?

Wyniki
KurJerzy.pl - kurierzy UPS, OPEK i DHL
Błąd
  • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Czym s? pliki cookies?

Poprzez pliki cookies nale?y rozumie? dane informatyczne, w szczeglno?ci pliki tekstowe, przechowywane w urz?dzeniach ko?cowych u?ytkownikw przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow? dostosowan? do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej z ktrej pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.


Do czego u?ywamy plikw cookies?

Pliki cookies u?ywane s? w celu dostosowania zawarto?ci stron internetowych do preferencji u?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. U?ywane s? rwnie? w celu tworzenia anonimowych, z agregowanych statystyk, ktre pomagaj? zrozumie? w jaki sposb u?ytkownik korzysta ze stron internetowych co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci, z wy??czeniem personalnej identyfikacji u?ytkownika.


Jakich plikw cookies u?ywamy?

Stosowane s? dwa rodzaje plikw cookies sesyjne oraz sta?e. Pierwsze z nich s? plikami tymczasowymi, ktre pozostaj? na urz?dzeniu u?ytkownika, a? do wylogowania ze strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). Sta?e pliki pozostaj? na urz?dzeniu u?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plikw cookies albo do momentu ich r?cznego usuni?cia przez u?ytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerw operatora strony internetowej, w tym w szczeglno?ci u?ytkownikw strony internetowej, podlegaj? ich w?asnej polityce prywatno?ci.


Czy pliki cookies zawieraj? dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy u?yciu plikw cookies mog? by? zbierane wy??cznie w celu wykonywania okre?lonych funkcji na rzecz u?ytkownika. Takie dane s? zaszyfrowane w sposb uniemo?liwiaj?cy dost?p do nich osobom nieuprawnionym.


Usuwanie plikw cookies

Standardowo oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych domy?lnie dopuszcza umieszczanie plikw cookies na urz?dzeniu ko?cowym. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w taki sposb, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plikw cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym przes?aniu na urz?dzenie u?ytkownika. Szczeg?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plikw cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej). Ograniczenie stosowania plikw cookies, mo?e wp?yn?? na niektre funkcjonalno?ci dost?pne na stronie internetowej.

Aktualno?ci ze ?wiata IT

Design by Yagendoo.com & Template by simsalaring.eu